På toppen av Inderøy, den gode maten og med storslått utsikt
 

Vi så noen muligheter med gården.

 
Øyna-FotoKnoff-Sven-Erik-Knoff-0030.jpg
 

det startet med en gård

Det hele startet med gårdsmat i 2000, med utsalgssted på stabburet på gården. Så kom ideen om å bruke beiteområdet til aktiviteter, og i 2005 åpner vi Trøndelags første fotballgolfbane.

Etter hvert kom også husene på plass. I 2006 ble Langhuset bygget, etterfulgt av Litjstua i 2008. Kjøkken, som binder bygningene sammen, ble reist i 2009. 10 år etter Langhuset og første byggetrinn ble Løa reist, et kultur og konferansebygg som kan brukes til det meste.

Øyna er godkjent økoturisme-bedrift. For å få denne sertifiseringen er det en rekke krav som må oppfylles. For oss innebærer det økologiske miljøet i praksis ved vi handler lokalt: alt fra type bygninger og materialvalg, til vi henter vårt råstoff så langt det lar seg gjøre, fra de 10 kommunene vi kan se fra Øyna.

I tillegg vil vi ha høye krav til oss selv som vertskap og til de som jobber hos oss. Alle er vi guider for Den Gyldne Omvei, Inderøy og Innherred. Økoturisme er grunnfilosofien vår som hjelper oss til å ta bærekraftige valg.

Målet vårt er å skape minneverdige opplevelser, enten du kommer som gjest i et selskap, for et måltid i restauranten eller bare for å glede seg over utsikten.

Velkommen til Inderøya og Øyna.

Kristine og Frode

 

Vertskapet

Øyna-FotoKnoff-Sven-Erik-Knoff-3916.jpg
 
 

Kristine og Frode

Vi har vært etableringsfasen med familie og bedrift siden 1997. Sammen har vi 5 barn mellom -97 og -09 som alle har vokst opp med gård og Øyna. Med 3 generasjoner i sving kan vi med rette si at dette er en familiebedrift.

Inspirert av Den Gyldne Omvei og et ønske om å utvikle gårdens ressurser, har vi tatt en bratt og spennende vei. Det som skulle være en tilleggsnæring til landbruket, har nå blitt vår helårs arbeidsplass som opptar oss det meste av tiden. Vi er takknemlige for å fått denne muligheten som Øyna har gitt oss. Vi ønsker dere alle velkommen til oss.